Chương trình khuyến mãi nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10